Homepage

Balletstudio Tamara

Laatste nieuws

Agenda deze en komende maand

Vanaf 11 maart 2019
Start kaartverkoop van de voorstelling het danspodium. Op de Balletstudio zijn nog kaarten te koop voor diverse voorstellingen.
7 april 2019 (vanaf 10:00 uur)
De doorloop voor de voorstelling Danspodium "Goes celebrations" in de Borgh. (Details/ schema staan in de meegegeven brief van 11 maart 2019).
13 april 2019
Voorstelling Danspodium "Goes celebrations" in de Borgh.
- 12:30 Verzamelen voor de Generale repetitie
- 14:00 Generale repetitie voorstelling.
- 20:00 Avond voorstelling.
14 april 2019
Voorstelling Danspodium "Goes celebrations" in de Borgh.
- 12:00 Middag voorstelling.
- 16:00 Avond voorstelling.
15 t/m 18 april 2019
Lessen die meededen aan de voorstelling gaan niet door deze week, rest wel.
19 april t/m 5 mei 2019
Paasweekend en meivakantie.
27 april 2019
Optreden Markt Koningsdag.

Volledige agenda
Balletstudio Tamara

Lesgeld, kosten en facturatie seizoen 2018-2019.

Leerling t/m 14 jaar en 65+

Eerste leerling uit gezin 1e Les € 26,-- per maand
  2e en volgende lessen 10% korting
Volgende gezinsleden 1e en volgende lessen 10% korting
Spitzen lessen   € 13,-- per maand

Leerling vanaf 15 jaar

Eerste leerling uit gezin 1e Les € 28,-- per maand
  2e en volgende lessen 10% korting
Volgende gezinsleden 1e en volgende lessen 10% korting
Spitzen lessen   € 14,-- per maand

Peuterdans 2½ - 4 jaar

Eerste leerling uit gezin 1e Les € 20,-- per maand
  2e en volgende lessen 10% korting
Volgende gezinsleden 1e en volgende lessen 10% korting

Kosten inschrijving:

Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven door het invullen van een inschrijfformulier. Bij de inschrijving wordt eenmalig een bedrag van € 5,- in rekening gebracht.

Facturatie:

Het lesgeld voor de 1e periode september t/m december 2018 wordt in september gefactureerd en het lesgeld voor de 2e periode januari t/m juni 2019 wordt in januari gefactureerd.

Wij verzoeken u de facturen binnen 14 dagen over te maken op banknummer NL79INGB0007539087 t.n.v. Tamara Heeren, Zuidrand 5, 4761 ZZ Zevenbergen. Hierbij altijd vermelden: naam van de leerling, het factuurnummer en het klantnummer.